English  |  עברית  |  
אני מבקש להיות חבר בעמותה לשימור מורשת יהדות גאליפולי (ע"ר מס. 580582179). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.
אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
לייבסיטי - בניית אתרים