English  |  עברית  |  

 

פרוייקטים שיש בכוונתנו לבצע

 

        הסיבה העיקרית להקמת ארגוננו היא הצורך המיידי להצלה מהכחדה את בית העלמין היהודי של גאליפולי לפני שיהיה מאוחר מידי. מצבו של בית העלמין גרוע ביותר ונדרשת פעולה מיידית ונמרצת בכדי למנוע את הכחדתו הסופית והפיכתו לפיסת נדל"ן של תושבי גאליפולי המוסלמים. 

        פרוייקט נוסף העומד על הפרק הוא "עץ משפחה רחב של קהילת גאליפולי". ידוע שרבות ממשפחות הקהילה נקשרו בקשרי נשואין במשך הדורות. עץ המשפחה יגלה ויראה את הקשרים הבין-משפחתיים הענפים שנוצרו בתוך הקהילה במשך הדורות.

        אנו קוראים בזאת לכל צאצאי משפחות יוצאי גאליפולי והסביבה "לחפור" ולחפש באלבומי התמונות הישנים של הוריהם תמונות ישנות של אנשים ומקומות מגאליפולי וממקומות מושבן של המשפחות בארצות אליהן היגרו. בכוונתנו להציג תמונות אלו כאן באתר.

לייבסיטי - בניית אתרים